Zaštita privatnosti

Zahvaljujemo na vašem interesu za našu tvrtku. Korištenje web stranica “Freewave” – ​​Moshammer jedrenje d.o.o u osnovi je moguće bez navođenja osobnih podataka. Međutim, ako želite koristiti posebne usluge naše tvrtke putem naše web stranice, možda će biti potrebna obrada osobnih podataka. Ako je potrebna obrada osobnih podataka i nema pravne osnove za takvu obradu, općenito tražimo pristanak subjekta podataka.
Obrada osobnih podataka, kao što su ime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj subjekta podataka, uvijek je u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka iu skladu s našom primjenjivom politikom privatnosti za određenu zemlju. Kroz ovu politiku privatnosti, naša tvrtka nastoji informirati javnost o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Nadalje, subjekti podataka su obaviješteni o svojim pravima prema ovoj politici privatnosti.
Moshammer Jederenje d.o.o, kao kontrolor, proveo je brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao najpotpuniju moguću zaštitu osobnih podataka obrađenih putem ove internetske stranice. Unatoč tome, prijenosi podataka putem interneta općenito mogu imati sigurnosne rupe, tako da apsolutna zaštita ne može biti zajamčena. Iz tog razloga svaka zainteresirana osoba može nam dati osobne podatke na alternativne načine, primjerice putem telefona.

Prijava na naš newsletter

Na Freewave stranici korisnici dobivaju mogućnost prijave na newsletter naše tvrtke. Koji se osobni podaci šalju kontroloru podataka kada se naručuje bilten, rezultat popunjavanju web formulara za unos koja se koristi u tu svrhu.
Osobni podaci prikupljeni u kontekstu registracije za newsletter koristit će se isključivo za slanje našeg newslettera. Pretplatnici na newsletter također mogu biti obaviješteni putem e-maila ako je to potrebno za obavljanje usluge ili registracije na newsletter, kao što je slučaj u slučaju promjene newslettera ili tehničkih promjena. Neće biti prijenosa osobnih podataka prikupljenih kao dio usluge newslettera trećim osobama. Pretplata na naš newsletter može prekinuti dotična osoba u bilo koje vrijeme.

Praćenje biltena

Bilteni (newsletter) “Freewave” sadrže takozvane piksele brojanja. Piksel za brojanje je minijaturna grafika koja je ugrađena u takve poruke e-pošte koje se šalju u HTML formatu kako bi se omogućilo snimanje zapisnika i analiza dnevnika. To omogućuje statističku procjenu uspjeha ili neuspjeha internetskih marketinških kampanja. Na temelju ugrađenog piksela, možemo otkriti da li je osoba koju je zahvaćena e-pošta otvorila e-poštu te kojoj je subjektu podataka pristupio pristup e-pošti.
Takve osobne podatke prikupljene putem brojčanih piksela sadržanih u biltenima pohranit će i procijeniti kontrolor kako bi optimizirao dostavu biltena i bolje prilagodio sadržaj budućih biltena interesima nositelja podataka. Ti osobni podaci neće se otkrivati ​​trećim osobama.

Kontakt putem web stranice

Web stranica “Freewave” sadrži, zbog zakonske regulative, informacije koje omogućuju brzu elektroničku vezu s našom tvrtkom, kao i izravnu komunikaciju s nama, što uključuje i opću adresu tzv. Elektroničke pošte (e-mail adresa) ). Ako pogođena osoba kontaktira kontrolora podataka putem e-maila ili putem kontaktnog obrasca, osobni podaci koje pruži nositelj podataka bit će automatski spremljeni. Takvi osobni podaci, koje dobrovoljno prenosi pojedinac kontroloru, pohranjuju se u svrhu obrade ili kontaktiranja subjekta podataka. Nema otkrivanja tih osobnih podataka trećim osobama.